نماد اعتماد X

-----------------------------------------------------------

ردیف        نام شرکت                                                  نام مدیر عامل

-----------------------------------------------------------
1            شرکت بکر                                                    هاشم جعفرزاده                       Bekr.png    
-----------------------------------------------------------

2             شرکت پرارین پارس(ماردین)                     جنای آقای مهندس حمیدرضا افکاری

-----------------------------------------------------------

3             شرکت مجتمع نان بهشت  (نان فورنی)                           جناب آقای مهندس محمد انیسی

-----------------------------------------------------------

4             شرکت آریان سام پاک                                 جناب آقای مهندس احمد احساسی

-----------------------------------------------------------

5             شرکت کیمیا الکل زنجان                              جناب آقای مهندس کاسیپور

-----------------------------------------------------------

6             شرکت شهد باب پارس                                جناب آقای مهندس سعید اورندی

-----------------------------------------------------------

7             شرکت حلوا شکری عقاب                              جناب آقای دکتر سید جلیل ناصری

-----------------------------------------------------------

8             شرکت تولیدی پک تین                                جناب اقای مهندس علیزاه

-----------------------------------------------------------

9             شرکت مسافرت هوایی و جهانگردی فرتاک   سرکار خانم سوسن مرادی

-----------------------------------------------------------

10             شرکت عسل دارویی دریان کندو                                جناب آقای کردیان

-----------------------------------------------------------

11          شرکت پارس ریبال                                       جناب آقای مهندس فرخ نجفی

-----------------------------------------------------------

12        شرکت بین المللی ایرانیان سپهر آفرین کفش صدرا   جناب آقای مهندس رضا بسحاق

-----------------------------------------------------------

13          شرکت نگین کیهان پارس                             جناب آقای مهندس مسعود ابراهیمی

-----------------------------------------------------------

14          شرکت صنایع غذایی چیکا سپاهان                جناب آقای مهندس علی کرباسی زاده

-----------------------------------------------------------

15          شرکت پارس مینو                                          جناب آقای مهندس محمد مدرس نیا

-----------------------------------------------------------

16          شرکت سیما تک سیم                                   جناب آقای مهندس محمد ایزد پناه

-----------------------------------------------------------

17          شرکت کامور

-----------------------------------------------------------

18          شرکت تولیدی و صنعتی اسپدار                   جناب آقای مهندس صادق جمالیان

-----------------------------------------------------------

19          شرکت گز قدس اصفهان                               جناب آقای حسین گلشیرازی

-----------------------------------------------------------

20          شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی پور اطب

-----------------------------------------------------------

21          شرکت سینا سپهر سلامت    جناب آقای محسن نوبختی

-----------------------------------------------------------

22          شرکت تولیدی عسل طبیعی اصفهان  جناب آقای منوچهر حقیقی

-----------------------------------------------------------

23          شرکت کیمیا آوران آرایه                             جناب آقای مهندس حمید رفیق دوست

-----------------------------------------------------------

24          شرکت نوشابه مانوش                                 جناب آقای مهندس حاج یوسف خلیلی 

-----------------------------------------------------------

25          شرکت زمزم گیلان                                      جناب آقای مهندس سجادی

-----------------------------------------------------------

26          کفش البرز                                                  جناب آقای مهندس سعید نژاد

-----------------------------------------------------------

27          شرکت سن ایچ                                            جناب آقای مهندس معیار

-----------------------------------------------------------

28          شرکت Lansuject                                     جناب آقای دکتر عباسیان

-----------------------------------------------------------

29        شرکت گیاه سلامت نسیم فراز                    جناب آقای مهندس عین اللهی